Controles langs de weg

Woensdag 13 juli 2011
In de komende maanden zal de Stichting IMN inspecties laten uitvoeren van bergingsvoertuigen en bergingschauffeurs. Alle 88 gecertificeerde IM-bergers zullen bij één of meer IM-meldingen op de plaats van het incident geen schadevoertuig aantreffen, maar een medewerker van Vianorm, het bedrijf dat de inspecties uitvoert. Vianorm zal de IM-bergers vragen om medewerking te verlenen aan enkele controles. De inspectie richt zich met name op de kwaliteit van het uitgerukte bergingsvoertuig en de opleiding van de chauffeur.

De Stichting IMN vraagt alle IM-bergers om aan de controlewerkzaamheden hun medewerking te verlenen. Meldingen die verband houden met een inspectie kunnen als loze rit bij het LCM worden gedeclareerd.SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -