Één op dertig bergers niet gediplomeerd

Donderdag 24 november 2011
Bij controles langs de weg is gebleken dat ruim één op de dertig IM–bergers niet beschikt over de vereiste diploma's. Verder werd geconstateerd dat één op de veertig bergers bij een bergingsopdracht op het hoofdwegennet een voertuig inzet dat niet voldoet aan de geldende eisen.

In de afgelopen maanden werden bij alle contractpartners van de Stichting IMN in totaal 201 inspecties uitgevoerd. Bergingsbedrijven kregen de opdracht om uit te rijden naar een incident. Op de plaats van het ongeval troffen zij een medewerker van Vianorm, de firma die de controles in opdracht van de Stichting IMN heeft uitgevoerd.

Vianorm trof zeven chauffeurs die geen bergingsopleiding hadden gevolgd. Bij vijf controles werd vastgesteld dat het gebruikte bergingsvoertuig niet voldeed aan de eisen die gelden voor bergingen op de snelweg. In vier van deze gevallen ging het om voertuigen waarvan het bewijs van keuring (net) verlopen was. Bij de twaalf betrokken bedrijven zullen in de komende maanden aanvullende inspecties worden verricht. Als daarbij opnieuw ernstige afwijkingen worden geconstateerd, kan de Stichting IMN besluiten om de relatie met de verantwoordelijke onderneming te verbreken.

Bij de controles werden ook kleinere vergrijpen vastgesteld. Zes bergingschauffeurs verschenen op de plaats van het incident zonder de voorgeschreven veiligheidskleding. En bij zeven bergingsvoertuigen ontbrak op de carrosserie de sticker die aantoont dat het voertuig aan de kwaliteitseisen van de Stichting IMN voldoet. Het ging in deze gevallen om voertuigen waarvoor bij navraag wel geldige keuringspapieren overgelegd konden worden.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -