Ruimte voor nieuwe keurmeesters

Certificaat Stichting IMN Dinsdag 29 oktober 2013 (update donderdag 7 november 2013)
De Stichting IMN heeft besloten de mogelijkheid te creëren voor toetreding door nieuwe partijen op het gebied van de certificering van bergingsbedrijven en de keuring van bergingsvoertuigen. Dit besluit is genomen naar aanleiding van het faillissement van MKB Certificatie eerder dit jaar. Als gevolg daarvan is op de markt voor certificering van IM-bergers slechts één partij overgebleven. De Stichting IMN geeft de voorkeur aan een situatie waarin bergingsbedrijven kunnen kiezen uit verschillende aanbieders.

Om dit te bereiken is een wijziging aangebracht in de tekst van de Kwaliteitseisen 2013 - 2016. Eis 5I van deze Kwaliteitseisen vermeldde tot op heden de namen van de instellingen die door de Stichting IMN zijn toegelaten voor de certificering van IM-bergers en de keuring van IM-voertuigen. Deze opsomming van namen maakt met ingang van heden plaats voor een nieuwe tekst waarin geen namen worden genoemd. In plaats daarvan wordt verwezen naar de accreditatie waarover toegelaten bedrijven dienen te beschikken. De wijziging treedt met onmiddellijke ingang in werking.

Certificerende instellingen dienen voor de certificering van IM-bergers voortaan te beschikken over accreditatie volgens de norm ISO/IEC 17021 voor het uitvoeren van kwaliteitssysteemcertificatie (ISO 9001) in het werkterrein 31 (vervoer, opslag en communicatie). Keurmeesters van IM-materieel moeten geaccrediteerd zijn volgens de norm ISO/IEC 17020 voor het uitvoeren van keuringen van bergingsvoertuigen.

Bovendien geldt voortaan dat instellingen door de Stichting IMN moeten worden toegelaten. Toelating door de Stichting IMN vindt plaats als bedrijven aan twee voorwaarden voldoen:

De namen van toegelaten instellingen worden gepubliceerd op de website van de Stichting IMN.

Het besluit van de Stichting IMN om ruimte te maken voor nieuwe keurmeesters heeft geen directe gevolgen. Er is op dit moment door de Stichting IMN één bedrijf toegelaten voor het afgeven van IM-certificaten, te weten ViaNorm te Nieuwegein. Voor de keuring van IM-voertuigen heeft de Stichting IMN drie bedrijven geaccepteerd: Aboma te Ede, AIB-Vinçotte te Breda en Tüv Nederland QA in Best. Alle genoemde bedrijven beschikken over de vereiste accreditatie. Er hebben zich inmiddels enkele bedrijven bij de Stichting IMN gemeld om de haalbaarheid van toelating te onderzoeken.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -