Snelle bergers in de bloemen

Woensdag 23 augustus 2017
In de afgelopen maanden heeft de Stichting IMN 22 IM-bergers bezocht om deze bedrijven te bedanken voor hun inzet en prestaties in het startjaar van de lopende contractperiode. Het gaat om bergingsbedrijven die in die periode consistent ruim boven de contractuele norm presteerden.

Astrid Kühnen van Autoberging De Haan en Ivo Wildenberg van de Stichting IMN

Astrid Kühnen van Autoberging De Haan en Ivo Wildenberg van de Stichting IMN

De snelle bergers ontvingen uit handen van de secretaris en de IM-coördinator van de Stichting IMN de oorkonde Excellente IM-berger 2016 - 2019 en een bos bloemen. Later dit jaar zal de Stichting IMN bergingsbedrijven bezoeken die in de eerste drie kwartalen van 2017 dezelfde prestatie leverden en in de eerste ronde niet aan de beurt kwamen.

Paul Collewijn en Peter van der Ploeg van Collewijn & Zn.

Paul Collewijn en Peter van der Ploeg van Collewijn & Zn.

De Stichting IMN onderzoekt mogelijkheden om aanrijdtijden een belangrijkere rol te geven in de volgende aanbesteding van bergingsovereenkomsten. Daarover zal later dit jaar een besluit worden genomen.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -