Stichting IMN publiceert Nota van Inlichtingen 2019 – 2022

Vrijdag 25 mei 2018
Vandaag publiceert de Stichting IMN de Nota van Inlichtingen 2019 – 2022 in het verband van de aanbesteding van bergingsovereenkomsten voor de contractperiode 2019 - 2022. De Nota behandelt de vragen die zijn gesteld naar aanleiding van de op 12 april 2018 gepubliceerde aanbestedingsdocumenten.

Stichting IMN publiceert Nota van Inlichtingen 2019 - 2022

Behandeling van de gestelde vragen heeft aanleiding gegeven tot het doorvoeren van wijzigingen in de Aanbestedingsleidraad 2019 - 2022 en de Bergingsovereenkomst 2019 - 2022. Verder is een nieuw document aan de aanbestedingsstukken toegevoegd, een excelfile met de titel IM-meldingen in 2017 naar Tijdstip en Locatie. Ook in het document IM-meldingen in 2017 zijn kleine correcties doorgevoerd, maar deze houden geen verband met de behandeling van vragen in de Nota van Inlichtingen 2019 - 2022. De andere aanbestedingsstukken zijn ongewijzigd gebleven en alleen van een nieuwe datum voorzien.

Er is een volledige nieuwe set aanbestedingsstukken gepubliceerd gedateerd 25 mei 2018. Wijzigingen in deze documenten ten opzichte van de eerder gepubliceerde versies zijn gemarkeerd. In het document IM-meldingen in 2017 zijn slechts kleine veranderingen doorgevoerd en deze wijzigingen zijn niet gemarkeerd. De documenten met als datum 25 mei 2018 zijn met ingang van heden de enige geldige versies van de aanbestedingsstukken.

Het is mogelijk om aanvullende vragen te stellen met betrekking tot de in de Nota van Inlichtingen 2019 - 2022 verstrekte informatie. Zulke vragen dienen uiterlijk op 1 juni 2018 te worden ontvangen op het emailadres aanbesteding@stichtingimn.nl. Zij zullen uiterlijk op 8 juni 2018 op anonieme basis worden beantwoord in een Tweede Nota van Inlichtingen 2019 - 2022. Aanvullende vragen die geen verband houden met de Nota van Inlichtingen 2019 - 2022 worden terzijde gelegd.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -