Hogere aanrijdtijden in vierde kwartaal

Vrijdag 8 februari 2019
In het vierde kwartaal van 2018 lagen de aanrijdtijden van IM-bergers licht boven het cijfer dat in voorgaande kwartalen was behaald. Er werden 23.703 IM-bergingen uitgevoerd met een gemiddelde aanrijdtijd van 13:37 minuten. Gecorrigeerd voor vertraging als gevolg van files bedroeg het cijfer 11:51 minuten. In de eerste drie kwartalen van het jaar lagen deze gemiddelden op 13:21 minuten en (na correctie) op 11:43 minuten. Aanrijdtijden in het vierde kwartaal liggen vaak boven die in de rest van het jaar als gevolg van de grote drukte. Het vierde kwartaal van 2018 was het drukste ooit, maar de stijging ten opzichte van voorgaande perioden was relatief klein: 3% boven het cijfer in het derde kwartaal en 4% boven dat van het vierde kwartaal van 2017.

Paul Betten van BCF Mobiliteit in Sneek

Paul Betten van BCF Mobiliteit in Sneek

Een van de snelste bergers in het vierde kwartaal was BCF Mobiliteit in Sneek. Dit bedrijf slaagde er in om alle 59 bergingsopdrachten in het rayon F17 (Sneek) uit te voeren met een aanrijdtijd binnen de normtijd van 20 minuten overdag en 25 minuten in de nachturen. Daarmee werd ver boven de contractuele eis gepresteerd die voorschrijft dat voor tenminste 90% van de opdrachten een aanrijdtijd binnen die normtijden wordt behaald. BCF had de hogere normtijd in de nachturen meestal niet nodig. Bij een melding op de N7 bij de afslag IJlst op 14 oktober om 1.25 uur 's nachts was de berger binnen tien minuten ter plaatse. BCF was één van de negen IM-bergers die er in het vierde kwartaal in slaagden om in één of meer rayons een score van 100% te realiseren.

IM-bergers met 100% performance

Berger Rayons Areaal (km) Bergingen
SprankenisNB336, NB33779,094
BCFF1756,259
StouwdamGL235, GL23647,144
DeltaGL23932,754
CollewijnG3532,252
KooijmanGL258, GL259, U22728,946
DongenL36822,916
HeiltjesGL26819,133
FruitemaG3814,110
EijckNB30910,412
 
Totaal342,6372
Totaal landelijk8.730,023.817
Aandeel 100%3,9%1,6%

Achttien IM-bergers boekten in het vierde kwartaal in één of meer rayons een gemiddelde aanrijdtijd van minder dan tien minuten. Het ging in alle gevallen om bedrijven die vaker op deze lijst staan. Autosleepbedrijf Sprankenis viel op door de prestatie dit keer niet in één, maar in twee van de vijf aan het bedrijf gegunde rayons te leveren: NB336 (Someren) en NB337 (Leende).

IM-bergers met gemiddelde aanrijdtijd onder 10 minuten

Berger Rayons Areaal (km) Bergingen
BarendregtZH166, ZH167, ZH168, ZH173, ZH175, ZH177, ZH181231,61.839
DongenL36497,4355
HooikammerO7281,6182
BCFF1679,7141
SprankenisNB336, NB33779,094
VlietNH13676,2412
HoogwoutNH12672,2320
GraafZH16357,7847
QuartelZH163a33,2398
DeltaGL23932,754
CollewijnG3532,252
KuzeeZ28530,946
JonkNH12728,888
EijckNB30428,7159
HeiltjesNB33028,140
StouwdamGL23515,945
RoosZH16915,4107
FruitemaG3814,110
 
Totaal1.035,45.189
Totaal landelijk8.730,023.817
Aandeel rayons met ART onder 10 minuten11,9%21,8%

In de tabellen worden alleen rayons vermeld waarover in het afgelopen kwartaal een compleet kwartaalrapport werd uitgebracht. Dit zijn rayons waarin tien of meer bergingen werden uitgevoerd én rayons waarvoor het afgelopen kwartaal het laatste was in een reeks van kwartalen waarin de voor het opstellen van een rapportage vereiste minimum van tien bergingen werd overschreden. Gemiddelde aanrijdtijden zijn gerapporteerd na correctie voor vertraging als gevolg van files. Bij de bepaling van het aantal kilometers weg in elk rayon zijn de twee rijbanen van wegen met gescheiden rijbanen als aparte wegen geteld. Aan de gegevens in de tabellen kunnen geen rechten worden ontleend.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -