Hogere aanrijdtijden in het derde kwartaal

Woensdag 2 november 2022
In het derde kwartaal scoorden IM-bergers een gemiddelde aanrijdtijd van 12:00 minuten. Het gaat om het cijfer na correctie voor vertraging als gevolg van files. Dit was de hoogste aanrijdtijd sinds 2016 en ruim twee minuten boven het gemiddelde dat in het vierde kwartaal van 2020 werd behaald. Er werden 34.824 bergingsopdrachten uitgevoerd. Dat was 2% meer dan in het tweede kwartaal en daarmee, opnieuw, een record.

Goede aanrijdtijden in het derde kwartaal voor Takel- en Taxibedrijf Grootveld, hier te zien bij een ongeval op de N300 bij Brunssum op 1 september 2022 (foto: Weginspecteurs Limburg)

Goede aanrijdtijden in het derde kwartaal voor Takel- en Taxibedrijf Grootveld, hier te zien bij een ongeval op de N300 bij Brunssum op 1 september 2022 (foto: Weginspecteurs Limburg)

De groei van het werkvolume wordt gedreven door een toename van het aantal pechverplaatsingen. In alle drie de maanden van het derde kwartaal werden meer dan 9.000 pechvoertuigen naar een veilige plek verplaatst. In 2015 was nog sprake van ongeveer 3.200 verplaatsingen per maand. Inmiddels ligt dat cijfer dus drie keer zo hoog. De groei is geen gevolg van een toename van het aantal pechgevallen. Dat aantal is min of meer stabiel. Wat verandert is het veiligheidsbeleid van wegbeheerders. Die kiezen er steeds vaker voor om voertuigen met pech weg te laten halen zodat elders, op een veilige plek, pechhulp kan worden verleend. Dat is niet alleen veiliger voor de direct betrokken, maar ook voor het passerende verkeer.

Snelste bergers 2022-Q3

Rank Vorige Berger ART gemiddeld Bergingen
1(1)Barendregt08:252.760
2(2)Vliet08:42803
3(3)Vreugdenhil09:111.788
4(6)Graaf09:241.564
5(4)Hoogwout09:48882


De ranglijst beperkt zich tot bedrijven die in het afgelopen kwartaal ten minste 250 bergingen hebben uitgevoerd. De voor elk bedrijf gepresenteerde aanrijdtijd is het gewogen gemiddelde van de gemiddelde aanrijdtijden in alle aan het betrokken bedrijf gegunde rayons.

De snelste berger van het land was Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt in Rhoon. Barendregt noteerde een gemiddelde aanrijdtijd van 8:25 minuten voor een totaal van 2.760 meldingen. In vier werkgebieden haalde het bedrijf een gemiddelde aanrijdtijd van minder dan acht minuten. Deze rayons vormen een aaneengesloten gebied dat zich uitstrekt van Hoogvliet tot in Zwijndrecht.

IM-bergers met gemiddelde aanrijdtijd onder 8 minuten

Berger Rayons Areaal (km) Bergingen
BarendregtZH166, ZH167, ZH168, ZH17582,61.461
VreugdenhilZH15654,7797
HooikammerD5444,1101
EijckGL251, GL25528,465
HauloNH11727,136
AutaxO7425,725
 
Totaal262,62.283
Totaal landelijk8.730,034.824
Aandeel rayons met ART onder 8 minuten3,0%6,6%

Er waren zeven bergers die in één of meer rayons alle opdrachten binnen de contractuele normtijd van twintig minuten overdag en 25 minuten 's nachts wisten uit te voeren. Onder dit selecte gezelschap bevond zich voor het eerst sinds enige tijd Kraanbedrijf W. Stouwdam. Stouwdam was in rayon GL238, de A28 bij Nunspeet, bij alle ontvangen opdrachten op tijd ter plaatse, ook bij drie incidenten die werden gemeld in het holst van de nacht.

IM-bergers met 100% performance

Berger Rayons Areaal (km) Bergingen
SchoenmakerNH12378,3207
DriesprongL35356,166
HeiltjesGL268, NB33047,2115
CollewijnG3532,261
JonkNH12728,8140
HauloNH11727,136
StouwdamGL23813,127
 
Totaal282,8652
Totaal landelijk8.730,034.824
Aandeel 100%3,2%1,9%

In de tabellen worden alleen rayons vermeld waarover in het afgelopen kwartaal een compleet kwartaalrapport werd uitgebracht. Dit zijn rayons waarin twintig of meer bergingen werden uitgevoerd én rayons waarvoor het afgelopen kwartaal het laatste was in een reeks van kwartalen waarin de voor het opstellen van een rapportage vereiste minimum van twintig bergingen werd overschreden. Gemiddelde aanrijdtijden zijn gerapporteerd na correctie voor vertraging als gevolg van files. Bij de bepaling van het aantal kilometers weg in elk rayon zijn de twee rijbanen van wegen met gescheiden rijbanen als aparte wegen geteld. Aan de gegevens in de tabellen kunnen geen rechten worden ontleend.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -